studentsky-jazyk-ikona

Študentský jazyk

Všetko píšu stredoškolskí a vysokoškolskí študenti. Používame zrozumiteľné slová a text je písaný formou tykania.

Riešenie príkladov krok za krokom

Všetky príklady sú riešené krok za krokom a s podrobným komentárom. S nami sa v postupe riešenia len tak nestratíte.

krokzakrokem-ikona
zezivota-ikona

Príklady zo života

Študentovi vysvetlíme, načo mu táto látka bude v živote. V priebehu kapitol máme veľa príkladov a slovných úloh zo situácií, ktoré sme sami zažili.

Príprava na štátnu maturitu

Vieme, že štátna maturita trápi mnoho študentov. Preto sme do našich pracovných zošitov zahrnuli maturitný typ príkladov, aby sa už nestávalo, že štvrtina študentov na skúške dospelosti z matematiky prepadne.

statnimaturita-ikona
grafika-ikona

Prehľadná grafika

Celý obsah sme zabalili do prehľadnej grafiky. Z dobre štruktúrovaných materiálov sa študentom učí lepšie.

Pracovní zošit s množstvom príkladov

Ku každej učebnici máme aj pracovný zošit. Študent si tak môže precvičiť naučenú látku z učebníc a otestovať si, či vie všetko, čo by mal poznať. Príklady majú rôznu obťažnosť.

ps-ikona
resene-ikona

Riešené príklady z precvičenia na webe

Všetky príklady z precvičenia z učebníc sme vyriešili krok za krokom a dali na naše webové stránky. Už sa nebude stávať, aby niekto mal svoj výsledok odlišný od toho správneho a nevedel, kde konkrétne urobil chybu.

Páči sa vám, čo robíme?

Skúste Matiku pre spolužiakov aj Vy.
Objednať
studentsky-jazyk-ikona

Študentský jazyk

Všetko píšu stredoškolskí a vysokoškolskí študenti. Používame zrozumiteľné slová a text je písaný formou tykania.

Riešenie príkladov krok za krokom

Všetky príklady sú riešené krok za krokom a s podrobným komentárom. S nami sa v postupe riešenia len tak nestratíte.

krokzakrokem-ikona
zezivota-ikona

Príklady zo života

Študentovi vysvetlíme, načo mu táto látka bude v živote. V priebehu kapitol máme veľa príkladov a slovných úloh zo situácií, ktoré sme sami zažili.

Príprava na štátnu maturitu

Vieme, že štátna maturita trápi mnoho študentov. Preto sme do našich pracovných zošitov zahrnuli maturitný typ príkladov, aby sa už nestávalo, že štvrtina študentov na skúške dospelosti z matematiky prepadne.

statnimaturita-ikona
grafika-ikona

Prehľadná grafika

Učebnice a pracovné zošity sme dali do prehľadnej farebnej grafiky. Text je dobre štrukturovaný a doplnený množstvom obrázkov, ktoré robia učenie atraktívnejším.

Chemické pokusy

V každom pracovnom zošite sú laboratórne protokoly k chemickým pokusom, ktoré urýchlia prácu v hodine, ale aj počas pokusov. Pokus si je možné pustiť pomocou QR kódu, ktorý sa nachádza v učebnici a tiež v pracovnom zošite.

pokusy-ikona
teorie-ikona

Teória naviac

Nikto nechce, aby učebnica mala 1000 strán. Z tohto dôvodu sme dali rozširujúce učivo a zaujímavosti a naše webové stránky na ktoré sa jednoducho dostanete každý pomocou QR kódu.

Pracovné zošity s množstvom príkladov

Ku každej učebnici máme aj pracovný zošit. Študent si tak môže precvičiť naučenú látku z učebníc a otestovať si, či vie všetko, čo by mal poznať. Príklady majú rôznu obťažnosť.

ps-ikona
resene-ikona

Riešené príklady z precvičenia na webe

Všetky príklady z precvičenia z učebníc sme vyriešili krok za krokom a dali na naše webové stránky. Už sa nebude stávať, aby niekto mal svoj výsledok odlišný od toho správneho a nevedel, kde konkrétne urobil chybu.

Páči sa vám, čo robíme?

Skúste Chemii pro spolužáky aj Vy.
Objednat
studentsky-jazyk-ikona

Študentský jazyk

Všetko píšu stredoškolskí a vysokoškolskí študenti. Používame zrozumiteľné slová a text je písaný formou tykania.

Riešenie príkladov krok za krokom

Všetky príklady sú riešené krok za krokom a s podrobným komentárom. S nami sa v postupe riešenia len tak nestratíte.

krokzakrokem-ikona
zezivota-ikona

Príklady zo života

Študentovi vysvetlíme, načo mu táto látka bude v živote. V priebehu kapitol máme veľa príkladov a slovných úloh zo situácií, ktoré sme sami zažili.

Páči sa vám, čo robíme?

Skúste Zbierku úloh aj Vy.
Objednať